Untitled Document


Azokat keressük, akik még nem iratkoztak fel a Hírlevélre!


Sinka Júlia 
        adószakértő a    	iuste.biz - Tisztességes vállalkozás mozgalom pártoló tagja

Életszerviz


Bővebben


P A R T N E R - A J Á N L Ó

iq teszt


TEVÉKENYSÉG


Üzleti terv készítése

Egy új vállalkozás elindításának elengedhetetlen feltétele (illetve kellene lennie) az (első) üzleti terv összeállítása. Ebből egyértelműen még az elindulás, illetve a tényleges befektetés előtt kitűnik, hogy érdemes-e az adott vállalkozást megvalósítani. Néhány kérdés - a legfontosabbak kiragadásával -, melyekre választ kaphat a vállalkozás megindítását, illetve fejlesztést tervező személy:
- lesz-e az adott szolgáltatásnak, árunak piaca, a piac mely szegmensét érdemes megcélozni a siker érdekében,
- az induláshoz minimálisan szükséges tőke nagysága,
- szükség van-e idegen forrás bevonására, s ha igen, milyen összegben,
- szükséges munkaerő (létszám, szakképzettség),
- az elvárt nyereséget biztosító haszonkulcs.

Tapasztalataim szerint a vállalkozás indítását megelőzően ritkán készíttet- nek üzleti tervet a vállalkozók, pedig jelentős - és hiábavaló - pénzkiadás- tól menekülhetnének meg, ha már az üzleti tervből kiderülne, nem érdemes befektetniük, mert a tervezett vállalkozás nem működőképes.

Az üzleti terv készítésének leggyakoribb oka a banki hitelfelvétel, illetve a különféle (uniós és egyéb) pályázatok diktálta követelmény.

Véleményem szerint a már működő vállalkozásoknak is minden évben indo- kolt volna elkészíttetnie az üzleti tervet, az adott évi gazdasági stratégia kidolgozása érdekében. Ha sikeres a vállalkozás, ez megőrizhető, sőt növelhető a megfelelő üzleti terv segítségével. Ha a cég gondokkal küzd, akkor egy megalapozott üzleti terv rávilágíthat a veszteség okaira, s útmutatóul szolgálhat a megoldás kidolgozásához.

Mivel nincs két egyforma elképzelés vagy egyforma vállalkozás, így két üzleti terv sem lehet egyforma Egy - szakmai feltételeknek megfelelő - üzleti terv terjedelme minimálisan 20-30 oldal, de a vállalkozás nagyságá- tól függően ettől lényegesen bonyolultabb, s így nagyobb terjedelmű is lehet. A terv elkészítése széleskörű ismeretanyagot és naprakész, magas színvonalú szakmai tudást igényel, melyet - még az egyébként jól működő vállalkozásoknak is- indokolt ebben jártas, az elvárt szakképzettséggel rendelkező, tapasztalt szakemberre bízni.

A terv elkészítése átlagosan három hetet vesz igénybe (nagyobb vállal- kozások esetében ennél több időre van szükség).

Az üzleti terv elkészítéséhez személyes találkozásra, megbeszélésre van szükség!

Vissza a lap tetejére


Adószakértői tevékenység

Vállalkozások, magánszemélyek számára szakértői tevékenységet, adóha- tóság előtti képviseletet foglal magában. Vállalom továbbá vállalkozások belső ellenőrzését az adójog területén, illetve adómegtakarítási lehetősé- gek (pl. cafeteria rendszer kidolgozása) feltárását az adott cég működési sajátosságainak figyelembevételével. Vállalok továbbá internetes adózási, számviteli tanácsadást is.

Vissza a lap tetejére


Könyvvezetés, számvitel

Szakszerűen, felelősséggel vállalom:
> jogi személyiségű, és nem jogi személyiségű társaságok,
> nonprofit szervezetek,
> egyéni vállalkozók,
> egyéb vállalkozási formák minden területén működők: kereskedők, szol- gáltatók, vendéglátósok, bérbeadók, mezőgazdasági vállalkozók (őster- melő, családi gazdálkodók), orvosok:
- adó- és pénzügyi tanácsadás (pl. cégalapítással kapcsolatos kérdések),
- számviteli tanácsadás, valamint
- adó- és számviteli belső ellenőrzés.

Az említett megbízásokat egyedi megállapodás alapján teljesítem.

Vissza a lap tetejére


Számviteli szabályzatok készítése, aktualizálása

A számviteli törvény kötelező jelleggel írja elő a hatálya alá tartozó vállal- kozásoknak a számviteli politika készítését. Az ennek keretében készítendő szabályzatok:
- az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata,
- az eszközök és források értékelési szabályzata,
- az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatok (ez az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozásoknak nem kötelező, bár célszerű),
- pénzkezelési szabályzat.

E szabályzatoknak ugyanúgy a vállalkozásra "szabottan" kell készülniük, mint egy öltönynek vagy kosztümnek. Az a szabályzat, amely arctalan, lehet bárkié, nem jó semmire sem: ezzel pedig a számviteli törvény előírásai is sérülnek. Az adóhatóság átfogó ellenőrzése során a számviteli politika és annak betartása ellenőrzésére is kitér!

Könnyen megjárhatja az a vállalkozó, aki csak a cégnevet és a dátumokat írja át a szomszéd vállalkozástól kölcsön kapott számviteli politika máso- latán!

Ahhoz, hogy a szabályzatok - betartva a számviteli törvény előírásait - valóban az adott cégről szóljanak, gyakorlott szakembernek kell elkészíte- nie ezeket.

Lehet, hogy magad is meg tudsz birkózni a napi könyveléssel... Biztos vagy benne, hogy ez a szabályzatok esetében is így van?

Vissza a lap tetejére


Gazdasági elemzések, számítások

Szeretnéd látványosan növelni vállalkozásod hatékonyságát és verseny- képességét? Célodban az alábbiakkal támogathatlak:

- Vállalkozások komplex gazdasági átvilágítása a bevételnövelő, költség- csökkentő és adókímélő lehetőségek feltárásával. Ennek során a mutatók számszerű adatait szövegesen értékelem, elemzem (laikus számára is ért- hető megfogalmazásban). A feltárt gazdasági problémák megoldására javaslatot teszek. Ezen szolgáltatásomat csak kettős könyvvitelt vezetők részére ajánlom, akiknek nincs saját apparátusuk e munka elvégzésére. A személyes találkozás nem szükséges, csak az általam bekért dokumentá- ciót kell megküldened (e-mail, posta), illetve egy adatlapot kell kitöltened.

- Beruházás-gazdaságossági számítások elkészítése. Amennyiben jelentő- sebb tőke bevonását igénylő fejlesztést kívánsz megvalósítani, előtte min- denképpen javasolt gazdaságossági számításokat elvégeztetni. Fontos szempont a beruházás megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatalá- nál, hogy a tervezett befektetés mennyi idő alatt, milyen feltételek meglé- te esetén fog megtérülni. Személyes találkozás ebben az esetben sem szükséges, csak az általam összeállított adatlapot kell kitöltened, illetve a kért dokumentációt megküldened.

Vissza a lap tetejére


EU-projektek

Csak a hibátlanul elkészített, a kiíró minden szempontjának megfelelő projekteknek van esélyük arra, hogy pénzügyi forráshoz juttassák a vállal- kozást. A "sikeresélyes" pályázat elkészítése összetett és átfogó szakmai tudást igénylő feladat. Szakszerűen elkészített költség, illetve eredmény- elemzéssel kell bizonyítani, hogy a projekt gazdaságosan kivitelezhető, a befektetés megtérül. Fontos, hogy a döntéshozók az ötletben fantáziát, gazdaságnövekedési lehetőséget lássanak.

Pályázati anyagok elkészítését társaságok és egyéni vállalkozások részére is vállalom.

Vissza a lap tetejére