Untitled Document


Azokat keressük, akik még nem iratkoztak fel a Hírlevélre!


Sinka Júlia 
        adószakértő a    	iuste.biz - Tisztességes vállalkozás mozgalom pártoló tagja

Életszerviz


Bővebben


P A R T N E R - A J Á N L Ó

iq teszt


MEGVÁSÁROLHATÓ KÉZIKÖNYVEK


Pénzkezelési szabályzat

Az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte a házipénztáradóról szóló törvényt. A kormány azonban nem mondott le arról, hogy a vállalkozások házipénztári pénzkészletét reális - azaz valóságban is meglévő - mértékre csökkentse, szemben a számos vállalkozás pénztárában csak papíron létező milliókkal. E cél érdekében módosult a számviteli törvény (Szt.), a személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja-tv.) és az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) is.

Az egyszerű magyar - számviteli törvény hatálya alá tartozó - vállalkozó számára fentiekkel kapcsolatban az az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy bármikor számíthat az adóellenőr megjelenésére és házipénztára "ro- vancs"-ára.

A számviteli törvény eddig is tartalmazott előírást arra, hogy a számviteli politika keretén belül a vállalkozásnak el kell készítenie pénzkezelési szabályzatát, de csupán a kötelezettség tényét emelte ki, és nem fogalmazott meg konkrét, tartalmi előírásokat. A számviteli törvényt 2007. január 1-jével módosító, 2006. évi CXXXI. tv 101.§-a iktatta be azokat a további előírásokat, amelyek már arra vonatkozóan is nevesítenek követelményeket, hogy mely területek szabályozásáról kell rendelkeznie a vállalkozásnak pénzkezelési szabályzatában.

A pénzkezelési szabályzatnak tehát ki kell térnie:
- legalább a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjére,
- a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeire, a felelősségre vonatkozó szabályokra,
- a készpénzben és bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomra,
- a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeire, eljárási rendjére,
- a napi készpénz záróállomány maximális mértékére,
- a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásra,
- az ellenőrzés gyakoriságára,
- a pénzszállítás feltételeire,
- a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjére,
- a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokra.

Egy esetleges ellenőrzés tehát vizsgálja, hogy a társaságnak van-e egyáltalán szabályzata, az megfelel-e a fenti követelményeknek, az ebben rögzített szabályok nem ellentétesek-e a számviteli törvény rendelke- zéseivel, továbbá előírásait a gyakorlatban is betartja-e a vállalkozás.

Ha az ellenőrzés során azt állapítja meg az adóhatóság, hogy a szabály- zatban foglaltakat nem tartja be a vállalkozás, akkor 500.000,-Ft bírságot szab ki. Ha az ezt követő ismételt ellenőrzés még mindig talál szabályta- lanságot, akkor mulasztási bírság címén már 1.000.000,-Ft-tól búcsúzhat a cég..

Nincs olyan magyar vállalkozás, ahol - főként a jelenlegi gazdasági hely- zetben - ne lenne jobb helye a fenti összegnek. Kár volna tehát bírságra áldozni, ha be is fektethetjük ezt a pénzt: új gépekbe, áruba, az üzlet felújításába.

Tapasztalatom szerint minél kisebb egy vállalkozás, annál nehezebb a számviteli törvény előírásait is betartva, elkészítenie a pénzkezelési szabályzatot. Minél kisebb egy vállalkozás, annál valószínűbb, hogy nincs saját apparátusa a számviteli feladatok ellátására. Ha ezeket külső cégre - könyvelőirodára - bízza, akkor is találhat szabálytalanságot - az erre kínosan vágyó - ellenőrzés. A leggyakrabban előforduló szabálytalanság éppen az, hogy a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat - megsértve ezzel a számviteli törvény előírásait - nem ott és akkor állítják ki, ahol és amikor a készpénz mozgása történt, hanem a könyvelő utólag, a saját számítógépes programjával (általában a könyvelési adatokból utólag) állítja ki azokat.
Azokról a vállalkozásokról, amelyeknek nem kötelező regisztrált mérleg- képes könyvelőt megbízniuk könyveik vezetésével, már nem is beszélve: valóságos paradicsomot jelentenek egy elkötelezett ellenőr számára. Tisztelet persze a kivételnek...

Az alábbiakban annak a szabályzatnak a tartalomjegyzékét tekintheted meg, amelyet éppen az ilyen picike - de azért jobb sorsra érdemes - vállalkozásoknak készítettem. A több, mint 80 oldalas anyag egyrészt tartal- mazza a pénzkezeléssel, ennek szabályzatával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat - e rész nagyobb vállalkozások számára is hasznos lehet -, másrészt tartalmaz egy szabályzat-mintát egy aprócska vállalkozásra szabva. A példabeli vállalkozás - Buci Bt -hazánkban gyakori jelenség: egy beltag és egy kültag (ez utóbbi általában nem is köteles személyesen közreműködni a cég tevékenységében), alkalmazott nincs, vagy csak 1-2 fő fizikai. Lényegében tehát egy emberre - szegény beltagra - kell szabni a szabályzatot. Könnyű ott tökéletes szabályzatot készíteni, ahol elég ember van az összes feladatra, válogatni lehet a potenciális pénztárosok, ellenőrök, utalványozók és helyetteseik között. De mi legyen szegény Buci Bt-vel és sorstársaival?
A minta-szabályzat választ ad e kérdésekre, és könnyen - a számvitelhez csak alapszinten értő személy által is - adoptálható, szerkeszthető más cégekre.
A pénzkezelési szabályzat (tudnivalók és minta-szabályzat) megvásárol- ható utánvéttel, e-mailben történő megrendelés alapján, kívánság szerint floppyn vagy cd-n.
Ára: 6.000,-Ft + postaköltség. A megrendelésben add meg a számlázási címedet - ha ez nem azonos a postacímmel - valamint azt, hogy floppyt vagy cd-t szeretnél.

Házipénztári szabályzat
Tartalomjegyzék

1.1 A házipénztári készpénz kerete és kialakítása
1.2 A pénztárak fajtái, létesítésük és kialakításuk
1.3 A pénz szállítása és őrzése
1.4 A pénztári rend és a pénzkezelés általános szabályai
1.5 A pénztár átadása a pénztáros távollétében
1.6 A pénztárak pénzellátása
2. A pénzkezelés szervezete, munkaköri felelősség és feladatok
2.2 Pénztári ellenőr
2.3 Pénzügyi előadó
3. Utalványozó felelőssége és feladatai
3.1 Utalványozó
3.2 Az utalványozók köre és feladataik
4. Készpénzforgalom
4.1 Készpénzt helyettesítő eszközök
4.2 Készpénzfizetés teljesítése
4.3 Készpénzbefizetés a bankszámlára
4.4 Készpénzkifizetés a bankszámláról
5.1 A készpénzforgalom bonyolítása
6. A házipénztár fizetőképességének biztosítása
7. Értékcikkek kezelése
9. Ellenőrzés
11. Valutapénztár
12.1 A bizonylatok kiállítása
12.2 A bizonylat aláírása
12.3 A bizonylatok javítása
12.4 A rontott bizonylatok kezelése
12.5 Irattározás, megőrzés
13.1 A bankszámla feletti rendelkezés a vállalkozásnál
13.2 Alkalmazható fizetési módok
13.3 Bankszámlakivonat
14. Kerekítési szabályok 2008. március 1-jétől
A kerekítési szabályok alkalmazása pénztárgép használata esetében
15. Pénzforgalmi szabályok csődeljárás, felszámolás esetén
16. Nagy összegű készpénzfizetés
17. Mellékletek
1. számú melléklet:
A bankszámla felett rendelkezni jogosult személyek megnevezése
2. sz. melléklet:
Az utalványozási joggal rendelkező személyek megnevezése
3. sz. melléklet: Megbízás a pénztárosnak
4. sz. melléklet: Megbízás a házipénztáros helyettesének
5. sz. melléklet: Megbízás a házipénztári ellenőr számára
6. sz. melléklet: A házipénztáros (helyettese) nyilatkozata az anyagi felelősség tudomásulvételéről
7. sz. melléklet: A házipénztár forgalommal kapcsolatos teendők ellátására jogosultak névsora
8. sz. melléklet: Házipénztár átadás-átvételi jegyzőkönyve
9. sz. melléklet: Meghatalmazás
10. sz. melléklet: Pénzforgalmi nyomtatványok
15. A számviteli politika és a pénzkezelési szabályzat kapcsolata
16. Szabályzat minta
A Buci Bt Pénzkezelési szabályzata

Vissza a lap tetejére

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Mezőgazdasági termelést folytató magánszemélyek adózása

A mezőgazdasági termelők azok, akinek adózásáról - elméletileg - mindenki tud mindent. ..
Bevalláskor kiderül, hogy mégsem...
Többségük nem bíz meg könyvelőt a szükséges nyilvántartások vezetésé- vel, a bevallás elkészítésével, maga intéz mindent.
Az alábbi könyvecske - mely megrendelhető floppyn vagy cd-én postai utánvéttel - nekik kíván segítséget nyújtani.

Ízelítőül a Tartalomjegyzék:
1. Ki minősül mezőgazdasági termelőnek, őstermelőnek?
2. Ki és hogyan kaphat őstermelői igazolványt? Mi az a "közös őstermelői igazolvány"? Mit kell tudni a családi gazdálkodókról?
3. Milyen kedvezmények járnak az őstermelői igazolványhoz?
4. A mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek
5. A mezőgazdasági őstermelő személyi jövedelemadózása: bevételek, az ezt csökkentő kedvez- mények
6. A jövedelem meghatározása
7. Veszteségelhatárolás, adóalapot csökkentő tételek
8. A mezőgazdasági őstermelő átalányadózása
9. Adóbevallás és adóelőleg-fizetés
10. Az általános szabályok szerint adózó mezőgazdasági termelő
11. Egyéni vállalkozás keretében történő mezőgazdasági tevékenység folytatása
12. Felvásárlás mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanytól
14. A felvásárlási bizonylat kötelező adattartalma
15. A mezőgazdasági termelők és a járulékfizetés
16. Példák a százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetéséről, és egy kis könyvvezetés
..Százalékos egészségügyi hozzájárulás
..Mi is az a pénztárkönyv, és kinek kell azt vezetnie?
..Pénztárkönyv vezetése, tételes költségelszámolás
17. Az őstermelő és a "NYENYI"

A "Mezőgazdasági termelést folytató magánszemélyek adózása" megvásá- rolható utánvéttel, e-mailben történő megrendelés alapján, kívánság szerint floppyn vagy cd-n, illetve kinyomtatva.
Ára: 6.000,-Ft + postaköltség. A megrendelésben add meg a számlázási címedet - ha ez nem azonos a postacímmel - valamint azt, hogy floppyt vagy cd-t szeretnél.

Vissza a lap tetejére

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Az egyéni vállalkozók járulékfizetése

Valamennyi kiadványt megvásárolhatod e-book formájában is (ekkor e-mailben, csatolt fájlként, pdf. formátumban küldöm), ekkor természetesen postaköltség nem terhel Téged. A kiadvány árát díjbekérő alapján (ezt e-mailben küldöm el Neked) átutalással fizetheted. Ha az összeg megérkezett, akkor elküldöm Neked a kért kiadványt. A befizetést igazoló számlát postán kapod meg.

Az első - és e könyvecske tartalmát tekintve - "nulladik" kérdésed bizonyára az lesz, hogy mit is akar ez a nőszemély, miért jó az nekem, ha elolvasom, vagy (pláne!) megveszem ezt a könyvet, mi hasznom nekem ebből? Nos:

Ha igazán kezdő egyéni vállalkozó vagy - a lóversenypályáról kölcsönzött kifejezéssel élve, "nyeretlen kétéves" -, akkor ez a könyvecske nagyon sokat segíthet neked- és rajtad! Ha körülnézel a könyvesboltok polcain, se szeri, se száma a járulékfizetésről, könyveléséről, adózásról, marketingről szóló könyveknek. Legtöbbjük kiváló munka. Csak egy baj van velük: feltételezik, hogy már vannak alapismereteid, némi gyakorlatod az adott kérdésben. Elfelejtik feltételezni, hogy a nulláról indulsz.

A számodra szükséges könyvelési ismereteket - például - számos könyvből, cikkekből, akár az internetről is megszerezheted. Mégsem mégy ezekkel túl sokra. Maga a könyvelés ugyanis nem az első szem abban a láncolatban, amely számodra egyszerűen csak a "papírmunkát" jelenti. Mégis mi a csudát kezdj azzal a rengeteg számlával, nyugtával- - egyszerűen papírral -, amit vásárláskor kapsz, vagy magad is megírni kényszerülsz? Vedd nyilvántartásba? OK! Mibe, hova, hogyan, mikor? És egyáltalán, hogyan kell kitölteni egy számlát?

A könyveléssel foglalkozó könyvek általában azzal a félreértéssel kezdődnek, hogy te ezeket már tudod legalább egy minimális szinten, legfeljebb gyakoroltatni kell veled a dolgot egy kicsit. Maradva a könyvelés problémájánál, azt hiszik, hogy már előkészítetted a bizonylataidat a könyvelésre... Hogy mi az a bizonylat, és hogyan kell őket előkészíteni a könyvelésre? Hogy fogalmad sincs erről? Ezt fel sem tételezik rólad!

Képzeld el azt a szakácskönyvet, amelyben a receptek úgy kezdődnek: "tegyük be a tésztát a sütőbe..." Jó, jó, de hogyan készítsem azt a tésztát, mi, és mennyi kell bele?

Az említett okos könyvek a vállalkozók számára fontos kérdésekben is így gondolkodnak. Számukra te egy csiszolatlan gyémánt vagy: a valóság az, hogy még ki sem bányásztak!

Nos, ha magadra ismertél, akkor a következő oldalakat mind-mind neked írtam!

Amiről szó lesz:
1. Az egyéni vállalkozók járulékfizetése: itt nem felejtjük el tisztázni a szükséges szakkifejezéseket sem, melyekre - például - az adóhatóság tájékoztatói is furtonfurt hivatkoznak.
2. Az egyéni vállalkozók adózása: a vállalkozói személyi jövedelemadózásról és az átalányadóról rántjuk le a leplet. Nem hallgatunk a helyi adókról sem. Nem fedi homály az evát és az ekhót sem.
3. Mi fán terem az Áfa?
4. Jóságos ég! Itt egy csomó papír! Mihez kezdjek vele? Az adminisztráció folyamata, számlázási és nyugtaadási szabályok..
5. Könyvvezetés: bemutatkozik a pénztárkönyv, a naplófőkönyv és az ún. részletező nyilvántartások.
6. Kell egy terv! Az üzleti tervről dióhéjban.
7. Jó bornak is kell a cégér! Egy kis marketing.
8. Segítség, főnök lettem! Az egyéni vállalkozó, mint munkaadó.

Vissza a lap tetejére

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Válságkezelés, adóoptimalizálás e-book

"Lehet, hogy magukat nem érdekli a háború, de maguk érdeklik a háborút!"

(Trockij, az 1917-es forradalom előtt mondta az oroszoknak.)

Mostanában ugyan nem divat orosz „klasszikusokat” idézni, de a fenti gondolat mindenképpen elárul a jelen igazságáról is annyit, hogy akár tetszik, akár nem, foglalkoznunk kell a válsággal!
Válság idején mindenki igyekszik takarékoskodni, visszafogni a kiadásait. Mit szólnál ahhoz a lehetőséghez, ha nem (csak) a háztartási kiadásaidat vagy a vállalkozásod fejlesztésére fordított összegeket kellene megkurtítanod, hanem adót- és járulékot is megtakaríthatnál - abszolút legálisan?
Ha tetszik az ötlet, akkor a "Válságkezelés, adóoptimalizálás" című e-bookot Neked írtam!
Amiről szó lesz:
- miként csökkentheted az adóalapodat és az adódat törvényes keretek közt - hogyan optimalizálhatod a járulékfizetésedet, ráadásul úgy, hogy az adóhatósággal se gyűljön meg a bajod - hogyan végezhetsz gyorsan és "rutinból" adóoptimalizáló számításokat, anélkül, hogy könyvelődet megőrjítenéd az állandó telefonálgatásoddal, kérdéseiddel - miként hozhatod ki a munkabérekre szánt összegből a lehető legtöbbet, mind a magad, mind alkalmazottaid megelégedésére - mit tesznek a könyvelők, ha - abszolút legálisan, de – szépíteni szeretnék a mérleget (gondolj a bankok hitelbírálati szempontjaira!)
Akár egyéni vállalkozó vagy, akár társas vállalkozásod van, akár "evás" vagy, esetleg "ekhót" fizetsz, találhatsz számodra hasznos információkat a "Válságkezelés, adóoptimalizálás" című e-bookban! Az így megtakarított pénzed pedig költheted marketingre!

Megrendelésed esetén e-mailben kapod meg a könyvet, melynek ára 5.000,-Ft.

Hogyan juthatsz hozzá?

Küldj egy e-mailt az info@adoccomando.hu vagy az info@sinkatax.hu címre! Ebben add meg azt a nevet és címet, amelyre a számla kiállítását szeretnéd. Közöld továbbá az e-mail címedet is: erre fogod megkapni a megrendelésedet követően a díjbekérőmet (pro forma számla), és az összeg beérkezte után azonnal a "Válságkezelés, adóoptimalizálás" című e-bookot pdf formátumban. Az átutalásodat igazoló számlát postán juttatom el hozzád, így ha a számlázási cím eltér a posta címedtől, ez utóbbit is közöld az e-mailben, amiben a megrendelésed elküldöd!

A "Túlélőcsomag (egészen) kezdő egyéni vállalkozóknak" megvásárolható utánvéttel, e-mailben történő megrendelés alapján, kívánság szerint floppyn vagy cd-én. Ára 6.000,-Ft + postaköltség (ez kb. 700-900,-Ft). A megrendelésben add meg a számlázási címedet - ha ez nem azonos a postacímmel - , valamint azt, hogy floppyt vagy cd-ét szeretnél.

Vissza a lap tetejére

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2011.: EVA vagy nem EVA?

Esetleg Tao vagy SZJA?

Az adótörvények 2011-től hatályos módosításai csak - a jogalkotó terminológiájával élve - jogtechnikai változásokat hoztak az egyszerűsített vállalkozói adó szabályaiban.
Azaz 2011-ben is bruttó 25 millió forint árbevételig maradhat a vállalkozás az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alatt, az adó mértéke változatlanul a bruttó árbevétel 30 százaléka. Az EVA mellett még iparűzési adót fizet a vállalkozás, a székhelye szerinti önkormányzat helyi adókról szóló rendeletében megállapított mérték 50 százalékát1, azaz a budapesti vállalkozások esetében ez 1 százalékot jelent. Azaz minden - az EVA alapját képező - 125 forintnyi bruttó bevételből 69 forint, illetve az ebből számított, minden 100 forint nettó árbevételből 86, 25 forint marad a vállalkozásnál.
Viszont jövőre kedvező változásokat találunk mind az SZJA-, mind a Tao-törvényben! Azt, hogy mindezeket összevetve „hova álljanak a belgák”, azaz mit válasszanak a vállalkozások, még mindig az érintett vállalkozás költségszintje dönti el.
Az alábbiakban ezt a kérdést vesszük górcső alá, természetesen számításokkal körítve!
Vizsgálatunk alanya „A” és „B” társaság, mindkettőjük áfával növelt éves árbevétele 25 millió forint. Mindkét cégnek egy-egy biztosítási kötelezettség alá eső foglalkoztatottja (tagja) van, ezeket a minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalappal jelentették be. „A” evás, „B” a társasági adó hatálya alá tartozik. A költségeik 50 százaléka tartalmaz levonható áfát. Az iparűzési adó alapjából levonható költségeik az árbevétel 10 százalékát teszik ki.
Hogyan járnak jobban 2011-ben, ha bruttó költségeik elérik az árbevétel
a) 25 százalékát,
b) 40 százalékát,
c) 50 százalékát,
d) 60 százalékát.

A) eset

Megnevezés                     A Bt.                B Bt.               
Bruttó árbevétel  25.000  25.000 
Fizetendő áfa  5.000 
Vállalkozás érdekében felmerült ktg.  6.250  5.625 
Levonható áfa  625 
Áfa fizetési kötelezettség  4.375 
EVA-fizetési kötelezettség  7.500 
Iparűzési adó  250  450 
Társasági adó (10%)  1.393 
Osztalékadó (16%)  2.005 
Eho (14%)  1.754 
Összes kötelezettség  7.750  9.977 
Nettó osztalék  11.000  8.773 
Adómegtakarítás az evával  2.227 

B) eset

Megnevezés                     A Bt.                B Bt.               
Bruttó árbevétel  25.000  25.000 
Fizetendő áfa  5.000 
Vállalkozás érdekében felmerült ktg.  10.000  9.000 
Levonható áfa  1.000 
Áfa fizetési kötelezettség  4.000 
EVA-fizetési kötelezettség  7.500 
Iparűzési adó  250  450 
Társasági adó (10%)  1.055 
Osztalékadó (16%)  1.519 
Eho (14%)  1.329 
Összes kötelezettség  7.750  8.353 
Nettó osztalék  7.250  6.647 
Adómegtakarítás az evával  603 

C) eset

Megnevezés                     A Bt.                B Bt.               
Bruttó árbevétel  25.000  25.000 
Fizetendő áfa  5.000 
Vállalkozás érdekében felmerült ktg.  12.500  11.250 
Levonható áfa  1.250 
Áfa fizetési kötelezettség  3.750 
EVA-fizetési kötelezettség  7.500 
Iparűzési adó  250  450 
Társasági adó (10%)  830 
Osztalékadó (16%)  1.195 
Eho (14%)  1.046 
Összes kötelezettség  7.750  7.271 
Nettó osztalék  4.750  5.229 
Adómegtakarítás az evával  -479 

D) eset

Megnevezés                     A Bt.                B Bt.               
Bruttó árbevétel  25.000  25.000 
Fizetendő áfa  5.000 
Vállalkozás érdekében felmerült ktg.  15.000  13.500 
Levonható áfa  1.500 
Áfa fizetési kötelezettség  3.500 
EVA-fizetési kötelezettség  7.500 
Iparűzési adó  250  450 
Társasági adó (10%)  605 
Osztalékadó (16%)  871 
Eho (14%)  762 
Összes kötelezettség  7.750  6.188 
Nettó osztalék  2.250  3.812 
Adómegtakarítás az evával  - 1.562 

Amint látjuk, ha a társaság költségeinek aránya eléri a bevétel 50 százalékát, az eva előnyei elvesznek.

Kíváncsi vagy a cikk folytatására?
Szeretnéd tudni, hogy
- mi a helyzet az evás egyéni vállalkozókkal?
- miként aknázhatod ki a jövő évi adóváltozásokat annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb járulékot, adót fizesd?
- egyáltalán: mit, hogyan és mennyit kell adóként járulékként befizetned, egyéni- vagy társas vállalkozóként vagy munkaadóként az alkalmazottaid után? Szeretnél mindezekre áttekinthető példákat, esettanulmányokat látni? Szeretnél felkészülni a 2011. évre?

Akkor az Adóoptimalizálás 2011 című pdf. formátumú kiadványom (e-book) neked szól.

Ha szeretnéd a kiadványt megrendelni, akkor az alábbiakat kell tenned:
- az info@sinkatax.hu címen add meg azt az e-mail címet, ahová a kiadvány küldését kéred, illetve azt a címet is, amelyre a számla kiállítását kéred (ezt postán fogod megkapni, így ha a postai címed eltér a számlázási címedtől, akkor azt is közöld),
- utalj át a 10103881-31842300-00000009 számlaszámra 4.000,-Ft-ot,
- a közleményrovatba hivatkozásként írd be azt az e-mail címet, ahová a kiadványt kéred.

A kiadványt az átutalás beérkeztekor, de legkorábban 2010. december 10-től küldöm meg.

Mi a hasznod abból, ha még december 10-e előtt elküldöd a megrendelésedet?

Nos, ez 1.000,-Ft árkedvezményt jelent neked, azaz 4.000,-Ft helyett 3.000,-Ft ellenében tiéd az e-book!

Vissza a lap tetejére

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -